Predikningar

preachers

Här finner du inspelade predikningar som du kan ladda ner och lyssna på närsomhelst. Det enda kravet som din webläsare måste uppfylla är att kunna spela upp MP3 filer. 

Endast predikan för respektive samling finns med på inspelningarna.

OBS! Sedan en tid tillbaka spelas predikan in och publiceras på församlingens Youtube kanal. Åkerbo FKF Goda Nyheter

2020

Gudstjänst 201004, Esther Jervis, 1 Joh 3:1-10

Gudstjänst 201011, Adrian Jervis, 1 Joh 3:11-

2019

Gudstjänst 190113 "Gud har befriat oss", Esther Jervis

Gudstjänst 190120 "Gud med oss", Adrian

Gudstjänst 190203 "Guds tilltal för 2019", Adrian + församlingsledningen

Gudstjänst 190210 "2 Mos 32", Esther

Gudstjänst 190217 "Guds Härlighet", Adrian

Gudstjänst 190303 "Rädsla eller mod", Gunnar Wåleman

Gudstjänst 190310 "Korsets Vacka Budskap", Adrian

Gudstjänst 190317 "Nu är frälsningens dag", Esther

Gudstjänst 190414 "Vi är utvalda", Esther 

Gudstjänst 190707 med Carl-Erik Sahlberg

2018

Gudstjänst 180107 "Gud vår Fader - Allsmäktig Fader", Esther Jervis

Gudstjänst 180121 "Gud vår Fader - Barmhärtig Gud", Marcus Ekström

Gudstjänst 180129 "Gud vår Fader - Abba Fader", Adrian Jervis

Gudstjänst 180204 "Gud vår Fader - Helig Fader", Esther Jervis

Gudstjänst 180211 "Årsmötet 2018", Adrian Jervis

Gudstjänst 180225 "Tillbedjan", Adrian Jervis

Gudstjänst 180304 "Givandets hemligheter", Gunnar Wåleman

Gudstjänst 180325 "Jesus Guds son", Gustaf Ekström

Långfredagsgudstjänst 180330, Esther Jervis

Gudstjänst 180415 "Jesus i sin härlighet", Esther Jervis

Gudstjänst 180819 "Jes 41:17-20, Ett ord till församlingen", Esther Jervis

Gudstjänst 180902 "Joh 13:1-7", Adrian Jervis

Gudstjänst 180909 "Joh 14:1-14", Esther Jervis

Gudstjänst 180916 "Joh 14:15-, Har du tagit emot den helige Ande?", Adrian Jervis

Gudstjänst 181007 "En församling känd för Guds närvaro", Gunnar Wåleman

Gudstjänst 181028 "Två perspektiv, Joh 16", Esther Jervis

Gudstjänst 181118 "Jesu bön, Joh 17", Esther Jervis

 

Äldre inspelningar

 Konferens med John E. Thomas, Dallas, USA

Fredag 170407 kl 19.00 "Guds kärlek till oss"

Lördag 170408 kl 10.00 "Bryta oss fria från kontroll"

Lördag 170408 kl 16.00 "Hur ge gensvar på en profetia"

Lördag 170408 kl 19.00

Söndag 170409 kl 17.00 "Vår auktoritet i Guds rike"

Undervisning "How to follow Jesus"

Youtube filmer "How to follow Jesus", Adrian Jervis och Carl-Oskar Horgby, 2015